วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 6, 2022

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษทดสอบแอมโมเนียม ( 10-400 mg/l )

110024  Ammonium Test
The test is suitable for determination potentially harmful pollution in surface and ground water, which are caused by ammonium compounds. In agriculture the test can be used to measure the ammonium nitrogen content of various types of manure and compost.

Product information
Method: colorimetric with test strips and reagent 10 – 30 – 60 – 100 – 200 – 400 mg/l NH4+ MQuant?
Packaging Plastic box  
Qty/Pk 100 strips
Storage Store at +15°C to +25°C.ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us