Main Menu
สถิติเยี่ยม
 • หน้าแรก>>Products>>ชุดทดสอบน้ำ A-O>>ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่าง (pH Test Kits)>>ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ (pH 3.0-8.5)
 • header_20120727130318.jpg

  ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ (pH 3.0-8.5)

  ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน และน้ำ (pH Test Kit for Soil and Water)

  วัตถุประสงค์

            ดินและน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเกษตรกรรม ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน และน้ำเป็นข้อมูลพื้นฐานแรกที่สำคัญที่สุด เนื่องจากบ่งบอกถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่จะเป็นปัญหา และอุปสรรคในการประกอบการว่าจะสำเร็จหรือไม่ และทำให้สามารถคาดการณ์หรือแก้ไขก่อนลงทุนขนาดใหญ่แล้วล้มเหลวภายหลัง ดังนั้นการพัฒนาชุดตรวจสอบค่ากรด-ด่างของดิน และน้ำ ให้ใช้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถือว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเกษตรกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

  ประโยชน์


            ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ ใช้ตรวจสอบค่าปฏิกิริยาดินและน้ำ ช่วง pH 3.0-8.5 สะดวกใช้ เพราะสามารถตรวจสอบดิน และน้ำโดยใช้ชุดตรวจสอบเพียงชุดเดียว

  คุณลักษณะ

            ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ ตรวจสอบ pH ของดินและน้ำโดยน้ำยาแยกกันคนละขวด แต่อยู่ในชุดเดียวกัน วัด pH ดินได้ประมาณ 50 ครั้ง วัด pH น้ำได้ประมาณ 300 ครั้ง

  อายุ และการเก็บรักษา


  ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุประมาณ 1 ปี ถ้าเป็นของใหม่เก็บรักษาได้นานกว่า 3 ปี หลังจากใช้งานแล้วให้ปิดฝาขวดให้แน่น และเก็บเข้าชุดอย่าให้โดนแสง

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<