Main Menu
Like Us On Facebook
สถิติเยี่ยม
 • หน้าแรก>>Products>>ชุดทดสอบด้านการแพทย์ สาธารณสุขและการศึกษา>>ชุดทดสอบยาเสพติด ชุดตรวจสอบยาเสพติดในปัสสาวะ

 • ชุดทดสอบยาบ้า (Color Test)

  ชุดทดสอบยาบ้าในปัสสาวะ (แบบหยด)

  ชุดทดสอบยาบ้าในปัสสาวะ (แบบจุ่ม)

  ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ (แบบหยด)

  ชุดทดสอบฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน(Strip)

  ชุดทดสอบฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีนในปัสสาวะ (แบบหยด)

  ชุดทดสอบยาอี