Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20100128120224.jpg

รายการตรวจวิเคราะห์ไบโอดีเซล

รายการทดสอบ

ปริมาณตัวอย่าง(กรัม)

วิธีวิเคราะห์

1.     ค่าความเป็นกรด

100

ASTM D664

2.     ปริมาณเถ้า

500

ASTM D482

3.     ค่าสี ในสเกล ASTM หรือ Saybolt

50

ASTM D1500ASTM D156

4.     ปริมาณกากถ่าน (ไมโคร)

200

ASTM D4530

5.     จุดขุ่น

300

ASTM D2500

6.     ค่าการกัดกร่อนทองแดง

100

ASTM D130

7.     ค่าความหนาแน่น ณ อุณหภูมิ 15 °ซ หรือค่าความถ่วงจำเพาะ

50

ASTM D4052

8.     ปริมาณเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมัน และปริมาณกรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเทอร์

50

EN 14103

9.     จุดวาบไฟ (ดีเซล)

300

ASTM D93

10.  จุดวาบไฟ (ไบโอดีเซล)

300

ASTM D93

11.  ค่าความร้อน (โดย บอมบ์ แคลอริเมทริก)

100

ASTM D240

12.  ค่าไอโอดีน

100

EN 14111

13.  ค่าความหนืดจลน์ ณ อุณหภูมิ 40 °ซ

100

ASTM D445

14.  ค่าความหล่อลื่นของเชื้อเพลิง (โดย HFRR)

50

15.  ค่าเสถียรภาพต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ณ อุณหภูมิ110 °ซ (ไบโอดีเซล)

100

EN 14112

16.  จุดไหลเท

300

ASTM D97

17.  ปริมาณเถ้าซัลเฟต

100

ASTM D874

18.  ปริมาณกลีเซอรีนทั้งหมด กลีเซอรีนอิสระ ปริมาณโมโน- ได- ไตรกลีเซอไรด์ (%)

50

EN 14105

19.  ปริมาณน้ำ (ppm) (โดยคูลอมเมตริก คาร์ล ฟิชเชอร์)

50

ASTM D6304ISO 12937

20.  ปริมาณน้ำและตะกอน (โดยเครื่องเหวี่ยง)

500

ASTM D2709

 

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<