Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20100122114223.jpg

รายการตรวจวิเคราะห์พืชน้ำมัน น้ำมันพืช และผลิตภัณฑ์
รายการทดสอบ ปริมาณตัวอย่าง(กรัม) วิธีวิเคราะห์

1.     เมล็ดพืชน้ำมัน

 

– ปริมาณความชื้น

500 ISO 662 :1980

– ปริมาณน้ำมัน

500 AOCS-Ac3 (1983)

– ปริมาณโปรตีน

500 AOCS-Ba 49 (1983)

– Crude Fiber

500 AOCS-Ba 6 (1983)

– Acid Value

500 ISO 660 :1996

– Peroxide Value

500 AOCS-Cd 8 (1983)

– Fatty acid Composition (ในเมล็ดพืชน้ำมัน)

500 AOCS Ce 2-66Ce 1-62 (1993)

2.     น้ำมันพืช

 

คุณสมบัติทางกายภาพ

 

– Moisture and Volatile Matter

500 AOCS Ca 2 C (1983)

– Melting Point

500 AOCS CC1 (1983)

– Specific Gravity

500 AOCS CC 10a (1983)

– Relative Density

500

– Refractive Index

500 AOCS CC7

– Color

500 AOCS CC 13 b

– Flash Point

500 AOCS CC99 (1983)

– Smoke Point

500 AOCS CC99 (1983)

– Viscosity

500 Haake Method

– Slip Point

500 AOCS CC4 (1983)

– Cloud Point

500 AOCS CC6 (1983)

คุณสมบัติทางเคมี

 

– Free Fatty Acid (FFA)

500

– Peroxide Value

500 AOCS Cd 8 (1989)

– Iodine Value

500

– Saponifiable Value

500 AOCS Cd 3-25 (1989)

– Unsaponifiable Matter

500 AOCS Ca 66-53

– Insoluble Impuruties

500 AOCS Ca 39 (1989)

– Soap Content

500 AOCS CC17 (1989)

– DOBI

500

คุณสมบัติเฉพาะ

 

– Oxidative Stability (Rancimat)

500

– Phosphorus

500 AOCS Ca12 (1993)

 

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<