Main Menu
Like Us On Facebook
สถิติเยี่ยม

header_20100122114223.jpg

รายการตรวจวิเคราะห์พืชน้ำมัน น้ำมันพืช และผลิตภัณฑ์
รายการทดสอบ ปริมาณตัวอย่าง(กรัม) วิธีวิเคราะห์

1.     เมล็ดพืชน้ำมัน

 

- ปริมาณความชื้น

500 ISO 662 :1980

- ปริมาณน้ำมัน

500 AOCS-Ac3 (1983)

- ปริมาณโปรตีน

500 AOCS-Ba 49 (1983)

- Crude Fiber

500 AOCS-Ba 6 (1983)

- Acid Value

500 ISO 660 :1996

- Peroxide Value

500 AOCS-Cd 8 (1983)

- Fatty acid Composition (ในเมล็ดพืชน้ำมัน)

500 AOCS Ce 2-66Ce 1-62 (1993)

2.     น้ำมันพืช

 

คุณสมบัติทางกายภาพ

 

- Moisture and Volatile Matter

500 AOCS Ca 2 C (1983)

- Melting Point

500 AOCS CC1 (1983)

- Specific Gravity

500 AOCS CC 10a (1983)

- Relative Density

500

- Refractive Index

500 AOCS CC7

- Color

500 AOCS CC 13 b

- Flash Point

500 AOCS CC99 (1983)

- Smoke Point

500 AOCS CC99 (1983)

- Viscosity

500 Haake Method

- Slip Point

500 AOCS CC4 (1983)

- Cloud Point

500 AOCS CC6 (1983)

คุณสมบัติทางเคมี

 

- Free Fatty Acid (FFA)

500

- Peroxide Value

500 AOCS Cd 8 (1989)

- Iodine Value

500

- Saponifiable Value

500 AOCS Cd 3-25 (1989)

- Unsaponifiable Matter

500 AOCS Ca 66-53

- Insoluble Impuruties

500 AOCS Ca 39 (1989)

- Soap Content

500 AOCS CC17 (1989)

- DOBI

500

คุณสมบัติเฉพาะ

 

- Oxidative Stability (Rancimat)

500

- Phosphorus

500 AOCS Ca12 (1993)

 

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<