Main Menu
สถิติเยี่ยม
 • หน้าแรก>>Products>>บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบอาหาร>>ตรวจคุณภาพของภาชนะบรรจุอาหาร>>ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของภาชนะบรรจุอาหาร
 • header_20100119163347.jpg

  รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของภาชนะบรรจุอาหาร
  รายการทดสอบ ปริมาณตัวอย่าง(กรัม) วิธีวิเคราะห์

  1.     Infrared Spectrum

  ·         ของเหลว

  ·         Plastic ใส

  ·         Plastic ทึบแสง

  ·         ของแข็ง

  ภาชนะพลาสติกบรรจุ,สัมผัสอาหาร ถ้าเป็นถุงหรือหลอดใช้ 500 กรัม        ขวดหรือภาชนะอื่นใช้ 6 ชิ้น และอาหารบรรจุภาชนะใช้  6 หน่วย  IR

  2.     พลาสติกชนิด Polyethylene

  IR, AAS, Gravimetric

  3.     พลาสติกชนิด Polypropylene

  Wet Chemistry, Titration

  4.     พลาสติกชนิด Polystyrene

  UV-Vis Spectrophotometry

  5.     พลาสติกชนิด Polyvinyl chloride

  GC

  6.     พลาสติกชนิด Polyethylene terephthalate

  (ลำดับที่ 2-9)

  7.     พลาสติกชนิด Polycarbonate

  (วิธีวิเคราะห์แบบเดียวกัน)

  8.     พลาสติกชนิด Melamine

  9.     พลาสติกชนิด Laminate

  10.  โลหะในพลาสติก (Pb; Cd)

  AAS

  11.  *Vinyl chloride monomer

  GC

  12.  Ester ของ Cresol Phosphoric acid

  GC

  13.  Volatile substance

  GC

  14.  Germanium  (Ge)

  UV-Vis Spectrophotometry

  15.  Antimony (Sb)

  UV-Vis Spectrophotometry

  16.  สีที่ละลายออกจากพลาสติก

  Spectrophotometry Colorimetry

   

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<