Main Menu
สถิติเยี่ยม
 • หน้าแรก>>Products>>ชุดทดสอบด้านอาหาร>>ชุดทดสอบอาหาร ชุดตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร>>ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร
 • header_20080311151021.gif

  หลักการ

                อาหารบางชนิดที่แม่ค้าได้นำเอาผงเคมีที่ใช้ฟอกขาวมาใช้ในอาหาร เพื่อให้อาหารมีสีขาวดูคุณภาพดีและบางคนได้ใช้ผงเคมีที่ฟอกแห ได้แก่โซเดียมไดไทโอไนต์ หรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์มาฟอกอาหารหลายอย่าง ซึ่งสารฟอกมีอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบนี้ขึ้นเพื่อการตรวจสอบที่แม่นยำและรวดเร็ว
  จำนวนตัวอย่าง              100 ตัวอย่าง

  ความไวของชุดทดสอบ

  ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ ร้อยละ 0.05 มิลลิกรัม

  การเก็บรักษา

                 เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 2 ปี

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<