Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20080308155806.jpg

หลักการ              การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดเป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนในอาหารเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าอาหารนั้นไม่สะอาด กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2535), 265 (พ.ศ. 2545) ฯลฯ กำหนดปริมาณโคลิฟอร์มในอาหาร แต่ปัจจุบันยังตรวจพบโคลิฟอร์มในอาหารเกินมาตรฐาน จึงได้พัฒนาชุดทดสอบ โคลิฟอร์มในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และทราบผลภายใน 24 ชั่วโมงประโยชน์ของชุดทดสอบ              ใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า อาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ

จำนวนตัวอย่าง

              30 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ

จำนวนโคลิฟอร์มต่ำสุดที่ตรวจได้ 10 ไคโลนี หรือ 10 ตัว ในอาหาร 1 กรัม

การเก็บรักษา

               เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 3 เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<