Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20080228130021.jpg

ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย

คุณลักษณะของชุดทดสอบ
  ช่วงที่ใช้ทดสอบ   1-8  พีพีเอ็ม (มิลลิกรัมต่อลิตร)
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง  20  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ  1  นาที
  การนำไปใช้   ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ และน้ำที่ใช้ในการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำ
   มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน   2-6 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึ้นกับประเภทของแหล่งน้ำ
(ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8, 2537)
ดัชนี เกณฑ์อนุโลมให้ต่ำสุด (mg/l)
  แหล่งน้ำอยู่ในภาวะย่ำแย่   น้อยกว่า 5-6
  ภายใน 1-4 วัน จะทำให้สัตว์น้ำตาย   น้อยกว่า 2
  สำหรับสัตว์น้ำ  ปลาน้ำอุ่น  ปลาน้ำเย็น  ฤดูวางไข่  สิ่งมีชีวิตปากแม่น้ำ ปากอ่าว  5.06.07.05.0

ที่มาและผลกระทบของออกซิเจนละลายในน้ำ

 

ออกซิเจนละลายเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ เป็นดัชนีโดยตรงที่บอกคุณภาพของน้ำ เพราะออกซิเจนมีความจำเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิต

 

       

คู่มือชุดทดสอบ

       

ด้านนอก
ด้านใน
DO-b[1] DO-b[2]

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<