Main Menu
สถิติเยี่ยม
 • หน้าแรก>>Products>>ชุดทดสอบน้ำ A-O>>ชุดทดสอบสารหนู (Arsenic Test Kits)>>ชุดทดสอบสารหนู (III)ในน้ำ (5 – 500 ppb.)
 • header_20080228120658.jpg

  ชุดทดสอบสารหนู

  คุณลักษณะของชุดทดสอบ
    ช่วงที่ใช้ทดสอบ   5 – 500 พีพีบี (ไมโครกรัมต่อลิตร)
    ปริมาตรน้ำตัวอย่าง  20  มิลลิลิตร
    เวลาในการทดสอบ  20  นาที
    การนำไปใช้   ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำคลอง น้ำบาดาลกรณีนำไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
    มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท   ยังไม่มีการกำหนด
    มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน   ยังไม่มีการกำหนด

  ที่มาและผลกระทบของสารหนู

   

  สารหนูเป็นธาตุกึ่งโลหะที่พบทั่วไปในธรรมชาติทั้งในดิน น้ำ ตะกอนดินท้องทะเลและในทะเล สารหนูทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งเป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งเป็นสาเหตุของโรคไข้ดำ หากบริโภคน้ำหรืออาหารที่มีสารหนูเจือปนจะมีอาการอาเจียน ท้องเสีย และหัวใจผิดปกติ นอกจากนี้สารหนูยังสามารถสะสมอยู่ในตัวสัตว์น้ำ, นก และสัตว์บกด้วย ในปริมาณที่เท่ากัน สารหนู(III) จะมีความเป็นพิษรุนแรงกว่าสารหนูหรือสารหนู(V)

   

         

  คู่มือชุดทดสอบ
   
  ด้านนอก
  ด้านใน

   

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<