Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20080308152013.jpg

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร

หลักการ

              การบริโภคผักผลไม้มักมีคำถามเสมอว่ามียาฆ่าแมลงหรือไม่ ปลอดภัยต่อการรับประทานหรือไม่ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต)ในอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบหายาฆ่าแมลงในอาหารได้ โดยชุดทดสอบนี้สามารถตรวจหา และ ทราบผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง
จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร 30 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.05 มก./กก.

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

               ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร เก็บรักษาที่อุณภูมิ 4 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษา 1 ปี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<