Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20080311145352.jpg

กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส
สารที่ตรวจสอบ   

          ปริมาณเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส

ตัวอย่าง              

          น้ำเหลือง

ประโยชน์          

          – สำหรับตรวจการแพ้พิษสารกำจัดศัตรูพืช จำพวกออร์แกโนฟอสเฟต และคาร์บาเมตบางตัว                       

          – ดัชนีบ่งชี้ของการเฝ้าระวังและติดตามอันตราย การเกิดพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช

อายุผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา      

           1 ปี

           ควรปิดฝาขวดให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้ง

           อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส และไม่ให้ถูกแสง

ขนาด                  

           100 แผ่น/กล่อง พร้อมแผ่นเทียบสีมาตรฐาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

 

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<