Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20140501174638.jpg

ชุดทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ

20140501183758.jpg
เครื่องวัดฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ
หลักการและความสำคัญ       ฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฟอร์มาลีน สูตรทางเคมี คือ CH2O เป็นสารกันเสียที่มีส่วนผสมในเครื่องสำอาง แชมพู น้ำยาทาเล็บ น้ำยาบ้วนปาก ยาดับกลิ่นผ้า นอกจากนั้นแล้ว สารฟอร์มาลดีไฮด์พบมากในที่อยู่อาศัย เนื่องจากเป็นสารที่อยู่ในกาวและสารเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม้อัด และไม้แปรรูปอื่นๆ ซึ่งใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงสีทาบ้านบางชนิด

      ถ้าบริโภคสารนี้โดยตรงจะเกิดอาการเป็นพิษเฉียบพลัน ปวดท้อง อาเจียน อุจจาระร่วง หมดสติ และอาจถึงแก่ชีวิตในที่สุด ถ้าได้รับสารระเหยในจำนวนน้อย อาจเกิดอาการระคายเคืองได้ เช่น แสบตาหรือแสบจมูก แต่ในระยะยาวจะทำให้เกิดผลเสียกับระบบร่างกาย ก่อให้เกิดมะเร็งได้ ฟอร์มาลดีไฮด์ มีพิษทำให้เสียชีวิตได้

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

       ชุดทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ สามารถทดสอบสารฟอร์มาลดีไฮด์ทีปนเปื้อนในอากาศได้ ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

       1. การทดสอบเชิงคุณภาพ  อ่านค่าของชุดทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ โดยการเทียบสีกับแถบวัดสีมาตรฐาน ช่วงการทดสอบ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 ppmv

       2. การทดสอบเชิงปริมาณ อ่านค่าของชุดทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ โดยนำไปวิเคราะห์กับเครื่องวัดฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ (Formaldehyde Analyzer) ซึ่งเป็นเครื่องวิเคราะห์สารฟอร์มาลดีไฮด์ โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 415 nm สามารถวัดความเข้มข้นของสารฟอร์มาลดีไฮด์ช่วง 0.00-3.00 ppmv พร้อมหน้าจอแสดงการแจ้งเตือน 3 ระดับ

จำนวนชุดทดสอบ

       1 กล่องบรรจุ 5 ตัวอย่าง

อายุและการเก็บรักษา

       เก็บรักษาในตู้เย็น อายุ 1 เดือน

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<