Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20100527003302.jpg

ชุดทดสอบฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีนในปัสสาวะ (แบบหยด)

20100527003537.jpg
ชุดทดสอบฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีนในปัสสาวะ (แบบหยด)ชุดตรวจกรองชนิดเร็ว สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพเพื่อตรวจหา ฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีน และเมตาบอไลท์ ในปัสสาวะแบบขั้นตอนเดียววัตถุประสงค์การใช้ชุดทดสอบ

เจเอสพี ฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีน การ์ด เป็นชุดตรวจแบบเร็ว สามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ใช้สำหรับตรวจหาฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีนในปัสสาวะ สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ ความเข้มข้น 300 นก./มล. ขึ้นไป

อุปกรณ์ในชุดทดสอบ

1.  ตลับทดสอบ  50  ตลับ แยกบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก ภาย ในบรรจุสารดูดความชื้นและหลอดหยด
2.  คู่มือการใช้

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิ 4-30 c ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้จนถึงวันหมดอายุ

วิธีการใช้ชุดทดสอบ

ตลับทดสอบและปัสสาวะต้องอยู่ที่อุณหภูมิ 15-30 c  ก่อนทำการทดสอบและซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด
1.นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
2.หยดปัสสาวะโดยใช้ปิเปตที่ให้ไว้ 4 หยดที่หลุม S โดยหยดแต่ละหยดห่างกัน 5 วินาที
3.อ่านผลที่ 5  นาที

การแปลผล

ผลลบ
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลลบหรือ มีปริมาณฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีนหรือเมตาบอไลท์น้อยกว่า 300 นก/มล.

ผลบวก
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลบวกหรือมีปริมาณฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีนหรือเมตาบอไลท์มากกว่า 300 นก/มล.

แปลผลไม่ได้
ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่

ข้อจำกัดของการใช้ชุดทดสอบ

1.ชุดทดสอบนี้ออกแบบให้ใช้กับปัสสาวะของมนุษย์เท่านั้น
2.บางครั้งการทดสอบนี้อาจให้ผลบวกได้ทั้งๆที่ตัวอย่างตรวจมีปริมาณฝิ่น,เฮโรอีน,มอร์ฟีนน้อยกว่า 300 นก/มล
3.แม้ว่าชุดทดสอบนี้จะมีความเที่ยงตรงแต่บางครั้งอาจถูกรบกวนจากสารต่างๆ ในปัสสาวะได้ ทำให้ผลที่ได้ผิดไป
4.การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นที่ให้ผลเชิงคุณภาพมิใช่เชิงปริมาณ
5.สารบางอย่างเช่น สารฟอกขาวหรือสารออกซิไดส์ซิงอย่างแรง ทำให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้จึงควรเก็บตัวอย่างตรวจและทำการทดสอบใหม่

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

 

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<