Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20080423181157.jpg

หลักการ

              การบริโภคอาหารที่มีสารบอแรกซ์เจือปนทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหารขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบสารบอแรกซ์ในอาหารและสารเคมีที่ใช้ผสมอาหาร นอกห้องปฏิบัติการได้ ทราบผลได้รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง

จำนวนตัวอย่าง

100 ตัวอย่าง

ความไวของชุดทดสอบ 

– ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ในอาหาร)
– ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 50 มิลลิกรัม /กิโลกรัม (ในสารเคมี)

การเก็บรักษา

               เก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 2 ปี

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<