Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20080311131930.jpg

ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร

หลักการ

             น้ำมันปรุงอาหารเมื่อนำมาทอดอาหารหรือเก็บรักษาไว้นานและอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น สัมผัสอากาศ ความร้อนและแสง จะเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพ คุณค่าทางอาหารลดลงและเป็นพิษต่อร่างกาย โดยเฉพาะน้ำมันพืชที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง จะทำให้เกิดสารต่าง ๆ ขึ้นเช่น อัลดีไฮด์ คีโตน แอลกอฮอล์ กรด เพอร์ออกไซด์ และ สารโพลิเมือร์ซึ่งจะทำให้น้ำมันเกิดการหืน จึงได้เกิดการพัฒนาชุดทดสอบนี้ขึ้น โดยสามารถตรวจสอบค่าเพอร์ออกไซด์ของน้ำมันปรุงอาหารในระดับปริมาณน้อยกว่า 5 ระหว่าง 5-10 และมากกว่า 10 มิลลิกรัมสมมูลย์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม

จำนวนุตัวอย่างชุดทดสอบ

              ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร 15 ตัวอย่าง / ชุด

ความไวของชุดทดสอบ

              ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหารระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.5 มิลลิกรัมสมมูลย์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม 

การเก็บรักษาชุดทดสอบ

               ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหารเก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 6 เดือน

 

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<