Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20080423134307.jpg

20080423134338.jpg
ประโยชน์

              ใช้ตรวจสอบการตั้งครรภ์

อุปกรณ์ในชุดทดสอบ

              – ตลับทดสอบ 50 ตลับ แยกบรรจุในซองอลูมิเนียมปิดผนึก

              – สารดูดความชื้น

              – คู่มือการทดสอบ

ขนาดตัวอย่าง

              50 ตัวอย่าง

วิธีใช้

              1. นำแผ่นทดสอบออกจากซองบรรจุ

              2. ใช้หลอดหยด ดูดปัสสาวะจากภาชนะ หยดน้ำปัสสาวะในหลุมทดสอบ จำนวน 4 หยด โดยให้หยดแรกซึมก่อน จึงหยดๆต่อไป

              3. วางแผ่นทดสอบทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที จึงอ่านผลการทดสอบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

 

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<