Main Menu
สถิติเยี่ยม
 • หน้าแรก>>Products>>ชุดทดสอบด้านอาหาร>>ชุดทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ, อาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ>>ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium)
 • header_20100317133048.jpg

  ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium)

  20100902003407.jpg
  การเปลี่ยนสีของชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส (SA-medium)
   หลักการของชุดทดสอบ          ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium) ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีน้ำเงินใส เป็นสีเขียวและสีเหลือง มีลักษณะเป็นเส้นสายเมื่อเขย่าเบาๆจำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

            – ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium) ขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ

            – ขนาด Refill 50 ขวด (เฉพาะน้ำยาตรวจเชื้อ)

  อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ

            – เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 6 เดือน

            – เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 3 เดือน

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

   

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<