Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20091204172049.jpg

ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ GT
หลักการ           การบริโภคผักผลไม้มักมีคำถามเสมอว่ามียาฆ่าแมลงหรือไม่ ปลอดภัยต่อการรับประทานหรือไม่ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (กลุ่มฟอสเฟต,คาร์บาเมต)ในอาหารเพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบหายาฆ่าแมลงในอาหารได้ โดยชุดทดสอบนี้สามารถตรวจหา และ ทราบผลได้ภายใน 1 ชั่วโมงจำนวนตัวอย่าง

           30 ตัวอย่างประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ

           Detection limit 0.05 mg/kg

ตัวอย่างเป้าหมาย

           ผักสด, ผลไม้สด, ปลาเค็ม-ปลาแห้ง, ดิน, น้ำ

กลุ่มสารที่สามารถตรวจสอบได้

          – กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphate group)

          – กลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate group)

          – โคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์ (Cholinesterase inhibitors)

การเก็บรักษา

         เก็บรักษาที่อุณภูมิ 4 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษา 1 ปี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<