Main Menu
สถิติเยี่ยม
 • หน้าแรก>>Products>>ชุดทดสอบด้านการเกษตร>>ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้>>ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ MJPK (กลุ่มคาร์บาเมท,กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต)
 • header_20091127173600.jpg

  ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ MJPK (กลุ่มคาร์บาเมท,กลุ่มออแกโนฟอสเฟต)

  20091212211653.jpg
  ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ MJPK
  20091212211728.jpg
  การเทียบสีอ่านค่าสารพิษตกค้าง

  ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ MJPK(กลุ่มคาร์บาเมท,กลุ่มออแกโนฟอสเฟต)

  หลักการ

               ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ MJPK เป็นชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออแกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทที่ยับยั้งเอมไซม์ โคลีนเอสเตอเรส ใช้ทดสอบในผักและผลไม้ ด้วยหลักการ Colorimetric cholinesterase inhibitor assay  

  ประโยชน์

            ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ MJPK ใช้ทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจยาฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มออแกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท ชุดทดสอบนี้เป็นชุดใหม่ที่ใช้เวลาน้อยลง และไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม

  ความไวชุดทดสอบ

               ปริมาณต่ำสุดในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ของชุดทดสอบเท่ากับ 15% ซึ่งเป็นปริมาณที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการพิษเล็กน้อย ซึ่งจัดว่าไม่ปลอดภัย

  จำนวนชุดทดสอบ  

           10 test/กล่อง

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<