Main Menu
สถิติเยี่ยม
 • หน้าแรก>>Products>>ชุดทดสอบด้านอาหาร>>ชุดทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ, อาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ>>ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ
 • header_20100317132621.jpg

  ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

  การเปลี่ยนสีของชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่า
  หลักการของชุดทดสอบ          ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ใช้ตรวจสอบแบคทีเรียที่ก่อเกิดโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ได้แก่ ซัลโมเนลล่า (Salmonella) และ โปรเตียส (Proteus) นอกจากนี้ยังสามารถทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซิโทรแบคเทอร์ (Citrobacter)ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีเหลืองใสเป็นสีดำ หรือมีตะกอนดำเกิดขึ้น พร้อมมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบาๆ

  ความแม่นยำของชุดทดสอบ

            ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือมีความแม่นยำสอดคล้องกับการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Multiple-Tube Fermentation Technique ไม่น้อยกว่า 85.2%

  จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

            – ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ

            – ขนาด Refill 50 ขวด (เฉพาะน้ำยาตรวจเชื้อ)

  อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ

            – เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 12 เดือน

            – เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน

   

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<