Main Menu
สถิติเยี่ยม

header_20100606140847.jpg

ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)

หลักการชุดทดสอบ         ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)ไบโอไลน์มาลาเรีย เป็นชุดตรวจชนิดเร็วสำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ในเวลาเดียวกันและตรวจสอบได้ทุกไอโซไทป์ (ไอจีเอไอจีเอ็ม, ไอจีจี) ในตัวอย่างซีรัม พลาสมาหรือเลือดครบส่วนของมนุษย์  โดยใช้เทคนิคอิมมูโน-โครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography)  ให้ผลทดสอบเชิงคุณภาพ  คุณลักษณะชุดทดสอบ        – ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)ไบโอไลน์มาลาเรีย สามารถจำแนกการติดเชื้อระหว่างพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและไวแวกซ์ได้ชัดเจนจากการใช้รีคอมบิแนนท์แอนติเจนซึ่งเป็น erythrocytic phase antigen ที่แตกต่างกันโดยแถบแรกเคลือบด้วย MSP2 antigen (merozoite surface protein) ซึ่งจำเพาะต่อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัม และอีกหนึ่งแถบเคลือบด้วย MSP antigen   จำเพาะต่อพลาสโมเดียมไวแวกซ์

        – มีแถบควบคุมในชุดทดสอบ

        – วิธีการทดสอบทำได้ง่ายและสะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ และไม่ต้องใช้ทักษะความชำนาญของผู้ทดสอบเหมือนกับการตรวจวิธีกล้องจุลทรรศน์ เหมาะกับการตรวจสอบในพื้นที่ที่อาจไม่สามารถทำการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ อ่านผลได้ภายในเวลา 5 – 20 นาที ผลการตรวจเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า        – เริ่มตรวจพบแอนติบอดีในวันที่ 5-14 หลังจากที่ได้รับเชื้อ

        – ใช้ตัวอย่างตรวจน้อยเพียง 20 ไมโครลิตรสำหรับเลือดครบส่วนและ 10 ไมโครลิตรสำหรับซีรัมหรือพลาสมา

        – ชุดตรวจการติดเชื้อมาลาเรียชนิดเร็ว ยี่ห้ออื่นๆที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน มีข้อบกพร่องในการตรวจหา gametocytes carriers ซึ่งทำให้ยังคงเกิดการติดต่อของเชื้อมาลาเรีย (เนื่องจากแอนติเจน HRP-II ตรวจพบได้เฉพาะในระยะที่เป็น asexual ไม่พบในระยะที่เป็น gametocyte) ดังนั้นชุดทดสอบไบโอไลน์มาลาเรียซึ่งมีเป้าหมายในการตรวจหาแอนติบอดีต่อ MSP และ MSP-2 แอนติเจน ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในทุกระยะของวงจรชีวิตของเชื้อ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นพาหะได้

        – โรงงานผลิตชุดตรวจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Thai GMP,  ISO9001:2008 และ  ISO 13485:2003/AC2007

ขนาดบรรจุ 

         ขนาดบรรจุ 40 เทสต์/กล่อง ประกอบด้วยตลับทดสอบ 40 ชิ้น น้ำยาไดลูเอนท์ 1 ขวดและคู่มือวิธีการใช้ โดยแต่ละตลับแยกบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ พร้อมสารดูดความชื้น

ความไวของชุดทดสอบ

       – เมื่อเทียบกับการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชุดตรวจมีความไวต่อการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและพลาสโมเดียมไวแวกซ์เท่ากับร้อยละ 44.05% และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ  สาเหตุที่ชุดตรวจมีความไวไม่สูงมากเนื่องจากเป้าหมายในการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เป็นการตรวจหาเชื้อแต่ชุดตรวจชนิดเร็วจะตรวจหาแอนติบอดีซึ่งแอนติบอดีจะสามารถตรวจพบได้ประมาณ 5-14 วันหลังจากเกิดการติดเชื้อ

        – เมื่อเทียบกับการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชุดตรวจมีความจำเพาะต่อการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและพลาสโมเดียมไวแวกซ์เท่ากับร้อยละ  85.11 และ 93.86  ตามลำดับ 

อายุและการเก็บรักษา

        – ชุดตรวจสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส         

        – มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  12  เดือน นับจากวันที่ผลิต

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

 

 • สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

  บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
  131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 
  ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
  โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929 


  คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653

  E-mail : info@highents.com , IDline: @alltestkit

   

  >> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<